Καταπολέμησε το νοθευμένο καύσιμο πριν σκοτώσει την κινητήρα

Καταπολέμησε το νοθευμένο καύσιμο πριν σκοτώσει την κινητήρα

Τα σκληρά σωματίδια των νοθευμένων καυσίμων, προκαλούν προβλήματα στο σύστημα τροφοδοδίας καυσίμου. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα εκκίνησης, κακή απόδοση του κινητήρα, προβλήματα στο ρελαντί και δυνητικά πλήρη αστοχία του κινητήρα. 

Ο σωστός ψεκασμός είναι κρίσιμος για τη σωστή καύση και τη συνολική απόδοση του συστήματος καυσίμου. Πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής όσον αφορά την ποσότητα, τη διανομή και το χρονοδιάγραμμα.  Η ζημιά από τη διαβρωτική φθορά που προκαλούν τα νοθευμένα καύσιμα, θα προκαλέσει υπερβολική τροφοδοσία καυσίμου, οδηγώντας σε μειωμένη απόδοση καυσίμου και μπορεί τελικά να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργία, και καταστροφή του κινητήρα

Η απόδοση της αντλίας μπορεί επίσης να διακυβευτεί λόγω της λειαντικής φθοράς. Αυτά τα ζητήματα μεγεθύνονται από τις αυστηρότερες ανοχές και τις ακραίες πιέσεις στους κινητήρες. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι τα μικρότερα σωματίδια (μέγεθος 1-5 microns) που προκαλούν τη μεγαλύτερη ζημιά, ουσιαστικά οι επιφάνειες εξαρτημάτων αμμοβολής.

Σταμάτησε όλα τα προβλήματα χρησιμοποιώντας πρόσθετο Καυσίμου MAG1 Concentrate Fuel Injector Cleaner.

Συμπυκνωμένο καθαριστικό INJECTION MAG1 Concentrate Fuel Injector Cleaner. Καθαρίζει και προστατεύει το σύστημα ψεκασμού (INJECTION) από βρωμιές & επικαθίσεις. Επαναφέρει τη χαμένη ισχύ του κινητήρα, βελτιώνει την οικονομία καυσίμου και ελαττώνει τις εκπομπές ρύπων. Επαρκές για 60-80 λίτρα καυσίμου.

Ασφαλές για όλους τους κινητήρες.Ιδανικό και για μείγματα βενζίνης-βιοαιθανόλης.

Αγόρασε σε τιμή χονδρικής (12Χ355ml) εδώ